<

 

 

 

 

 

  ตารางลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1/2559
(Less Learn - Know more 1/2016)
 
 


กรุณาเลือกกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ
ปิดลงทะเบียน วันศุกร์ (24.00 น.)


 

 

   
พยากรณ์ด้วยลายมือ (อ.กันยารัตน์) 20 คน ดูรายชื่อ
   
หมากฮอส (อ.ฐิติพงษ์) 20 คน ดูรายชื่อ
   
พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (อ.วรพงษ์) 20 คน ดูรายชื่อ
   
นำเสนอง่ายๆด้วย Proshow (อ.วิรพล) 20 คน ดูรายชื่อ
   
รวมงานช่าง (อ.วีรชน) 20 คน ดูรายชื่อ
   
พับผ้าสวยด้วยมือเรา (อ.สัมฤทธ์) 20 คน ดูรายชื่อ
   
งานประดิษฐ์กระดาษสา (อ.สุกัญญา) 20 คน ดูรายชื่อ
   
Media Mobile (อ.สุภกิตติ์) 25 คน ดูรายชื่อ
 
     
   
เกมส์จิ๊กซอร์ (อ.จันทราวรรณ)
ดูรายชื่อ
   
ประดิษฐ์แท่งนาเปีย (อ.ทวี) 20 คน ดูรายชื่อ
   
หมากรุกหรรษา (อ.ธมลวรรณ) ดูรายชื่อ
   
คณิตศิลป์เส้นด้าย (อ.นันทพร) 20 คน ดูรายชื่อ
   
ความหมาย ปลายทาง (อ.วรวีณ) ดูรายชื่อ
   
ประดิษฐ์พาเพลิน (อ.วันเพ็ญ) 20 คน ดูรายชื่อ
   
โมเดล การ์ตูนกระดาษ (อ.วันวิสาข์) 20 คน ดูรายชื่อ
   
Tangram (อ.วีรวรรณ) ดูรายชื่อ
 
  ประลองปัญญากับ SUDOKU (อ.กฤตยา) 30 คน ดูรายชื่อ  
   
แนะแนว (อ.กาญจนา) ดูรายชื่อ
 
   
I - English (อ.กมลมาศ) ดูรายชื่อ
 
ภาษาต่างประเทศ (อ.จินตนา) ดูรายชื่อ
 
ศิลปะการตัดกระดาษจีนโดยใช้กรรไกร (อ.ธัญญารัตน์ อุบลวงศ์) ดูรายชื่อ
 
Let's have fun (อ.พันธ์วศิน เหลืองอร่าม) ดูรายชื่อ
 
ถักตุ๊กตาโครเชต์ (อ.ไพลิน กุลแก้ว) ดูรายชื่อ
 
The journey to south korea (อ.วิลาสิณี จันทร์หาจักษ์) ดูรายชื่อ
 
DIY BRACELETS (ข้อมือ...ทำมือ) (อ.สุภัสสร สมรูป) ดูรายชื่อ
 
Surveying school (อ.สุรินทร์ เฉิดฉาย) ดูรายชื่อ
 
ฉลาดใช้ สมาร์ทโฟน (อ.หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์) ดูรายชื่อ
 
 
   
ภาษาถิ่น ภาษาไทยในเพลง(ลูกทุ่ง) (อ.รณฤทธิ์ พิมพ์บึง) ดูรายชื่อ
   
เพลงพาเพลิน (อ.รัตติยา กาญจนพิบูลย์)
ดูรายชื่อ
   
เอกลักษณ์ไทยในภาพยนต์ (อ.วุฒิชัย ศรีจรูญ)
ดูรายชื่อ
   
"The face" ความงามี่รังสรรค์ได้ (อ.สุรศักดิ์ แสงเงิน) ดูรายชื่อ
   
ห้องสมุดสุดหรรษา (อ.รัชดาภรณ์ เสนาะเสียง) ดูรายชื่อ
 
กินให้รู้ (อ.ณรงค์ศักดิ์ หงษ์ตะนุ) ดูรายชื่อ
   
นักเคมีน้อย (อ.ดวงใจ แก้วอัคอาด) ดูรายชื่อ
   
ตุ๊กตาโครเชต์ (อ.นภาพร เจือมา) ดูรายชื่อ
   
จิกซอร์พาเพลิน (อ.ผ่องศรี สิงห์โสดา) ดูรายชื่อ
   
เกมส์ลับสมอง (อ.ภัคจิรา พงศ์เกษม) ดูรายชื่อ
   
D.I.Y (อ.รัศมี เผือกเหลือง) ดูรายชื่อ
   
โคมญี่ปุ่นเรขาคณิต (อ.รัสมิ์ชัย ศรีชาติ) ดูรายชื่อ
   
ดอกไมืโฟม (อ.สุดารัตน์ ศรีจันทร์) ดูรายชื่อ
   
My paper cut (อ.เสวภา เขมะสมบูรณ์) ดูรายชื่อ
   
ปั้นให้สนุก (อ.เอ็มอร ฝากเชียงชา) ดูรายชื่อ
 
รีไซเคิลสร้างสรรค์ (อ.เข็มพร ระดาบุตร) ดูรายชื่อ
   
เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการแสดง (อ.จักรินทร์ โอวาทฯ) ดูรายชื่อ
   
อังกะพลุงพาเพลิน (อ.นงนุช จันทร์แฟง) ดูรายชื่อ
   
DIY PAPER DESING (อ.ประทานพร นิลศาสตร์) ดูรายชื่อ
 
ล้อมรอยขอบชิด ชีวิตก้าวไป (อ.คนึง เดชแสงสี) ดูรายชื่อ
   
สนุกกับแผนที่ (อ.จงกลณี ภัทรวังวาน) ดูรายชื่อ
   
สังคมบนกระดาน (อ.จรณินทร์ จิตราภิรมย์) ดูรายชื่อ
   
งานสวยด้วยมือเรา(ทำผ้าพันคอ) (อ.โชติรส พนมวัน ณ อยุธยา) ดูรายชื่อ
   
ริบบิ้นสะบัดปลาย (อ.ทานตะวัน บำรุงศรี) ดูรายชื่อ
   
มารยาทในสังคม (อ.ไพริน นิลกลาง) ดูรายชื่อ
   
เศรษฐกิจพอเพียง (อ.วาสนา เปรมชื่น)
ดูรายชื่อ
   
ทายกน้อย (อ.สมเจตน์ ยืนยง) ดูรายชื่อ
   
อันยองฮาเซโย (อ.อรวรรณ จูลม่วง) ดูรายชื่อ
   
"ดอกบัวมหัศจรรย์ " (อ.อำพร ดวงงาม) ดูรายชื่อ
 
กีฬาพาเพลิน (อ.กัลยา คงศรีวิลัย) ดูรายชื่อ
   
ทักษะชีวิตพิชิตสุขภาพ อร. (อ.ฉัฐรส บัญชาชาญชัย) ดูรายชื่อ
   
ศิลปะการป้องกันตัว (อ.ชาญวุฒิ นิโรรัมย์)
ดูรายชื่อ
   
หมากรุกและหมากฮอส (อ.นพดล วิเศษพาณิชย์) ดูรายชื่อ
   
ยิมนาสติก (ยืดหยุ่น) (อ.เมษา พลบูรณ์) ดูรายชื่อ
   
ฝึกทักษะกีฬาตะกร้อ (อ.ศราวุธ คำสวาสดิ์) ดูรายชื่อ
   
ไกด์น้อยบริการ (อ.สุทธา ช่วยแจ้ง) ดูรายชื่อ