<

 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียนวัดอินทาราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม
นายสมเด็จ เจริญผล
email : intaram@gmail.com
ติดต่อ 024653310 ต่อ 102
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาย เจตเจริญ มาสีสุก
ติดต่อ 024653310 ต่อ 106
email : dookbenja@gmail.com

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวเฉลิมชนม์ ฉันทวีพร
ติดต่อ 024653310 ต่อ 112
email : ir.chaloemchon@gmail.com

นางสุกัญญา ชาระ ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 024653310 ต่อ 103
email : jane100505@gmail.com

 
 
โครงสร้างการบริหารงาน