<

 

 

 

 

 

บุคลากรโรงเรียนวัดอินทาราม
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
       
     
    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
       
         
    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
       

 


 
 
         
    กลุ่มสาระภาษาไทย    
       

    กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา    
       
     
  กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
   
Social Page
 


 
         
ครูพลวัฒน์ พงษ์สำราญ
(ครูผู้ช่วย)
       
  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
       

 
    กลุ่มสาระศิลปะและดนตรี    
       
 
    แนะแนว