<

 

 

 

 

 

ผลงานนักเรียน
ผลงาน การสร้างสื่อบนโลกเสมือนจริง METAVERSE
จากการศึกษาในรายวิชา เทคโนโลยีสร้างสรรค์ รหัส ว31285 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://www.spatial.io/s/chikkatudefraakudtudtuds-3D-World-63c0bbf18294d5be0984a926
https://www.spatial.io/s/naphaphaps-Immersive-Meetup-63cceaf43bb2bcb1641c6bd2
https://www.spatial.io/s/Puts-Bespoke-Area-63cd271b3bb2bcb1641cc606
 
 
ผลงาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Flip Book Online)
จากการศึกษาในรายวิชา เทคโนโลยี รหัส ว31106
 
 
   
   
การแสดงของนักเรียนปี 2565
คลิปการแสดงกลางแจ้งของคณะสี แดง คลิปการแสดงกลางแจ้งของคณะสี ฟ้า
   
คลิปการแสดงกลางแจ้งของคณะสี เขียว คลิปการแสดงกลางแจ้งของคณะสี ชมพู
   
คลิปการแสดงกลางแจ้งของคณะสี เหลือง  
   
   
   
   
ตัวอย่างผลงานนำเสนอเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลงานนักเรียน ภาพยนต์ค่านิยม 12 ประการของคนไทย
   
ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์บนภาพยนต์
ผลงานเพลงโครงการถนนปลอดภัย
ผลงานสื่อและโปรแกรมนำเสนอ


รู้จักกับ Windows 8


ภาษา JAVA

IOS

ADDROID

ผลงานนิยายวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6
A New Evolution Secret. เรื่อง… WHO?
เรื่อง ใครกันที่ฆ่า...........เธอ FRIENDLY COFFEE
Genestics Part:  Begin of Legend Knight  Of  Darkness  ปีศาจอัศวิน
เรื่องก่อนตะวันจะลับไป สายลับD.N.A.