นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
IR_Library
 
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประกาศรายชื่อ นร. ม.3 ต่อ ม.4 ครูภานุุมาศ ชาติทองแดง
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-การสอบราคาจัดทำเสื้อกีฬาสี
- ประกาศการสอบราคา
- รายละเอียดและคุณลักษณะ
- เอกสารสอบราคาจ้าง
- ใบเสนอราคา
 
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
  Mrs.Queenta Adhiambo
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประกาศร้านค้าและสวัสดิการ  
- ประกาศรับสมัครร้านค้า  
- ใบสมัครร้านค้า  
- การประมูลร้านสวัสดิการปี63  
   
ประกาศรายงานตัวนักเรียน ม.1  
- ห้องพืเศษ  
   
ประกาศรายชื่อร้าน  
ค้าโรงอาหา  
   
ประกาศผลร้านค้าโรงอาหาร  
ประกาศผลร้านค้าสวัสดิการ  
   
   
ประกาศผลสอบคัดเลือก  
ครูอัตราจ้าง  
ครูอัตราจ้างสอนวิทยาศาสตร์  
   
   
   
   
   
   
   
   

 
   
ความสำเร็จอินทารามรุ่น 42 (2553) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 44 (2555) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 43 (2554) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 45 (2555)

ความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม
สู่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
และการประกวดมีสทีน
   
 
 
Link ; ข่าว-ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม

* การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับพื้นฐาน
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 5 ชั้นโรงเรียนวัดอินทาราม

* ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อละอุปกรณ์ต่อพ่วง
* สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะคอมฯสำหรับการเรียนการสอน
* ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตหมู่ให้กับนักเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558
* ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปี 2556
[คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด]

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website Kru