<

 

 

 

 

 

ศิษย์เก่าอินทาราม  
 

นางสาว วินิดา ชุลิกาวิทย์ อร.รุ่น1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ระดับ 8
ข้าราชการบำนาญ

 
 
   
  นางสาว มรกต ศักดิ์พิชิต อร.รุ่น14
ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการผู้จัดการบริษัทไลฟ์ มีเดีย สตูดิโอ จำกัด