<


รองผู้อำนวยการ
อนันต์เนตรมณี
รักษาการณ์ผู้อำนวยการ
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
Miss Alyssa Abunda
ครูจิดาภา สงดำ นายณัฐพล สร้อยมาตร
ครูฆนรุจ สุสา นางสาวยุวดี สอนจิตร
ครูปภัชญา รัตนบุญยกร นางสาวมลิวัลย์ นวนจำปา
ครูยศพล ไชยโกษี นางสาวผกานันท์ อรัญโชติ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  โรงเรียนวัดอินทาราม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 18-19 ส.ค. 2559 นี้  

 
   
ความสำเร็จอินทารามรุ่น 42 (2553) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 44 (2555) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 43 (2554) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 45 (2555)ความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม
สู่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
และการประกวดมีสทีน

สุภาพชนคนตลาดพลู จัดพิธีถวายตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2559 ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ครู 2 คน นักเรียน 74 คน
ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท ครู 5 คน นักเรียน 55 คน ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก ครู 4 คน นักเรียน 60 คน
คลิปวีดีโอ กิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด
   
สุภาพชนคนตลาดพลูจัดพิธีไหว้ครู ปี2559 พิธีเปิดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ IR Magic
   
กิจกรรมเดินจงกลมค่ายคุณธรรม จริยะรรม ถวายตนเป็นศิษย์พระพุทธบุตร
   
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สุภาพชนคนตลาดพลู หล่อเทียนพรรษา ปี2559
   
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร สุภาพชน คนตลาดพลู จัดกิจกรรม Inthram Let's go to ASEAN 59
   
สุภาพขนคนตลาดพลูกับกิจกรรมวันแม่ปี2559 สุภาพชนคนตลาดพลูจัดโครงการบรรพชาสามเณร
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 10 - 14 ส.ค. นี้
   
สุภาพชนคนตลาดพลู จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2559 สุภาพชนคนตลาดพลูวันเกียรติยศ 2559
   
สุภาพชนคนตลาดพลู มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 อบรมการสวดโอ้เอ้วิหารราย
  ห 
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด
 
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม วันประชาธิปไตย
     
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก สุภาพชนคนตลาดพลูจัดพิธีไหว้ครู ปี2559
   
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สุภาพชนคนตลาดพลู หล่อเทียนพรรษา ปี2559
   
การประชุมยกระดับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การประชุมผู้ปกครองและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
   
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร สุภาพชนคนตลาดพลู จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2559
   
สุภาพชน คนตลาดพลู จัดกิจกรรม Inthram Let's go to ASEAN 59 สุภาพขนคนตลาดพลูกับกิจกรรมวันแม่ปี2559
   
สุภาพชนคนตลาดพลูจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 10 - 14 ส.ค. นี้
สุภาพชนคนตลาดพลู จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2559
   
สุภาพชนคนตลาดพลูวันเกียรติยศ 2559 สุภาพชนคนตลาดพลู มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559
   
ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
พิธีกตเวทิตา คารวะ รัตนมณีศรีอินทาราม 59 น้อมส่งผู้อำนวยการและยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
   
มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 66 อบรมการสวดโอ้เอ้วิหารราย
   
เปิดอาคารเรียนใหม่ บวงสรวงสมเด้จพระเจ้าตากสิน และเทศน์มหาชาติ อินทารามนิทรรศก้าวสู่ศตวรรษที่ 21
   
Link ; ข่าว-ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม

* ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 5 ชั้นโรงเรียนวัดอินทาราม
* ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อละอุปกรณ์ต่อพ่วง
* สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะคอมฯสำหรับการเรียนการสอน
* ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตหมู่ให้กับนักเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558
* ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปี 2556
[คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด]

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR_Library