ดูรางวัลทั้งหมดคลิก>>>
 

 
กิจกรรม 5 นาทีมีสาระ (ล่าสุด)
   
   
 
กิจกรรม 5 นาทีมีสาระ (ที่ผ่านมา) สามารถคลิกชมได้ที่นี่..
IR Banner
  กิจกรรมโรงเรียนวัดอินทาราม
   
   
   
   
   
   
   
   
กิจกรรมโรงเรียนวัดอินทาราม(ที่ผ่านมา) คลิกที่นี่...
IR_Library
ครูสุธีกานต์ ศรีดวงแก้ว
ครูชนิษฎา เชอมือ
ครญาดา สอนภูงา


 
 
 
  ครูธนาภรณ์ ลัดดาสวัสดิ์
 
 
 
ครูอุลัยวรรณ์ สรจักร
ครูนฤพล เชิญมาก
ครูปริญญา นาเจริญ
ครูธัญธรณ์ นราแก้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม  

ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานทำความสะอาด

 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานทำความสะอาด
ประกาศร้านทำเสื้อกีฬาสี
ประกาศสอบราคาจ้างทำเสื้อกีฬาสี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเสื้อกีฬาสี.
ประกาศการใช้สถานที่โรงเรียนวัดอินทาราม
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา
 

โรงเรียนวัดอินทาราม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563-2565 หรือคลิกที่นี่
SAR ประจำปี 2565
 
 
โรงเรียนวัดอินทารามตอบสนองนโยบายของรัฐเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยใช้เทคโนโลยี
 
 
 
   
Link ; ข่าว-ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม

* การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับพื้นฐาน

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academic Department Personal Administration facebook Inbox